Ikatan Sabar dan Ilmu

Allah berfirman : “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu“. [QS. Al-Baqarah [2]:45].

Sabar penolong kita dalam setiap urusan, ilmu menguatkan kita di atas kesabaran, Sebuah kaedah kehidupan yang sangat bermanfat bagi kita.

Perhatikan,,,

Orang sabar akan mudah melaksanakan perintah Allah meski itu berat. Orang sabar akan mudah meninggalkan maksiat meski itu menggiurkan. Orang sabar akan senantiasa lapang terhadap ujian dunia yang menimpa meski itu sesak.

Kesabaran ketika ditopang oleh ilmu maka ia akan semakin kuat dan kokoh. Ilmu menjadikan seorang hamba tau akan hakekat syariat perintah & larangan Allah, serta tau akan hakekat ujian dunia,.

Dengan ilmu ia tau manfaat sebuah perintah jika ditunaikan, tau madhorot sebuah larangan jika dilaksanakan, tau bahwa ujian dunia itu menggugurkan dosa. Oleh karenanya ilmu berperan penting dalam menopang kesabaran seorang hamba. lmu akan membantunya bersabar dalam menghadapi berbagai ujian, baik ujian dalam menunaikan perintah Allah, ujian dalam menjahui larangan-Nya dan ujian dalam menerima segala taqdir-Nya.

Leave a Response